"Dəri quruluğunu önləyin"

Ucuz Reklam yerləşdir
Dəri Quruluğunu önləyin
Qış aylarındaartandəriquruluğuşikayətlərinəsadəüsullarlasonqoya bilərsiniz. Hər yaş qrupundanqadınlarda,həttabəzənuşaqlardabeləgörüləndəriquruluğunapraktik həllərləvida edin. 1.Soyuq havadəriquruluğunasəbəb olanənböyükfaktordur.Soyuq havalarda soyuqdanən çoxtəsirlənənəllərinizdir.Buna görəbeləhavalardaəllərinizi soyuqdanqorumanızlazımdır.Bunun üçün ənsadətədbirəlcəkdən istifadə etməkdir. 2.Xüsusiləqış aylarındaduş qəbul edərkən,suyun altındaçoxqalmaqdərinizin qurumasınasəbəb olar.Duşmüddətiniziazaltmağa çalışın. 3.Yenəduşəsnasındavəgündəlikolaraqəl-üzünüzüyuyarkənnəm nisbətiyüksək olan, yəni yağlıolansabunlarıseçin. 4.İşotağınızıvəevinizinəmləndirin.Çünkiquruhavadəriquruluğunasəbəb olandigərfaktordur. 5.Dargeyimlərgeyinməkdənqaçının.Dargeyimlərdərinizinnəminiəmərəkqurumasına səbəb olar. 6.Bəzikimyəvi maddələr dərinizinqurumasınagətirib çıxarır.Buna görəgündəlik həyatda təmizliküçünistifadə etdiyiniz kimyəvi tərkibli təmizləyicilərdən dəriniziqoruyun. Lazım olsa, təmizlikəlcəyindən istifadə edin. 7.Bəslənmənizədiqqət yetirin. Çoxlu su içməyə laqeyd yanaşmayın.Subədənin, başqa sözlə dədərininənəhəmiyyətlinəmqaynağıdır. 8.Vəənəhəmiyyətlisi, dərinizəuyğun olan gündəliknəmləndiricikremlərdən istifadə etməyə diqqət edin.Dərinizin daxildən olduğu qədərxaricdəndənəmləndirilməyəehtiyacı vardır.
Axtarış Buludu: Dəri Quruluğunu önləyin
Oxu Zali
Len.Az - Mobil Yükləmə PortalıOnline: 2/61
DMCA.com Protection Status mobtop.az